Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Polityka cookis
Joomla Templates by Just Hosting Review
Utworzono: piątek, 25, marzec 2011 Opublikowano: piątek, 25, marzec 2011 Krzysztof Nowak

Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego:

 1. Zwalczanie:
  • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób;
  • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej "zoonozami", lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
 2. Monitorowanie zakażeń zwierząt;
 3. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 4. Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 5. Sprawowanie nadzoru nad:
  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
  • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt;
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego;
  • obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania;
  • wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych;
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;
  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 6. Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
 7. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 8. Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego;
 9. Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:
  • przewozu zwierząt;
  • organizowanie targów, wystaw, pokazów;
  • obrotu zwierzętami i ich skupu;
  • prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku;
  • prowadzenia punktu kopulacyjnego;
  • prowadzenia zakładu drobiu;
  • prowadzenia chowu i rozrodu ryb;
  • prowadzenia schronisk dla zwierząt;
  • chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka;
  • utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów,;
  • zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 10. Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 11. Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji;
 12. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów;
 13. Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.